Språkstøtte.no

Klikk her for å redigere undertittel

Språkstøtte i norskundervisning, modell Skullerud

Oslo voksenopplæring Skullerud

Oslo VO Skullerud har tilbudt språkstøtte i opplæringen siden høsten 2014 på arabisk, somali og tigrinja. Det er godt dokumentert i forskning at opplæring med språkstøtte gir økt læring og raskere progresjon, spesielt for denne målgruppen. 


Språkhjelperne er deltakere fra klasser på spor 2 eller deltakere på grunnskole. Språkhjelperne kurses her på skolen. Kurset gir en innføring i viktige pedagogiske prinsipper i norsk skole, kjennskap til metoder vi bruker i den første lese- og skriveopplæringen, bevisstgjøring av forskjellige læringsstrategier og utvikling av egne språkferdigheter. Etter fullført opplæring får de praksis som språkhjelpere i språkhomogene grupper. Noen av språkhjelperne har i tillegg også praksis i ordinære klasser.


Metoden gir språkhjelperne verdifull arbeidserfaring som de kan ta med seg videre inn i sin yrkeskarriere. De får i tillegg en attest til bruk på CV. Språkstøtte i opplæring gir dermed gevinst både for de som mottar støtte og de som gir den.


Dette skoleåret gis språkstøtte på tigrinja mandager og arabisk tirsdager fra 12.30-14.00. I tillegg har flere klasser språkhjelpere som ekstraressurs i ordinære klasser.


Språkstøtteprosjektet ved Oslo VO Skullerud ledes av norsklærerne Lotte Stensrud og Unni Skadberg Isaksen.