Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Språkstøtte.no

Språkstøtte modell Rosenhof

Ved Rosenhof har vi språkstøtte både i undervisning i ordinære klasser og i språkhomogene grupper på ulike språk. Vi tilbyr språkstøtte først og fremst til deltakere i alfamodulen, nybegynnere på spor 1 og grunnskole på lavere nivå .

Vi bruker språkhjelpere som støtte på morsmål og norsk. 

Vi rekrutterer nye språkhjelpere to ganger pr. skoleår. Språkhjelperne deltar i all hovedsak i introduksjonsprogrammet, med muntlig nivå på minimum A2.

Språkhjelperne kan så ha praksis ved Rosenhof to dager i uka som sin språkpraksis i introduksjonsprogrammet. Vi er spesielt interessert i personer som har erfaring fra undervisning eller annet pedagogisk arbeid, men vektlegger personlig egnethet.

Etter informasjonsmøte og avklaring med bydeler gjennomfører vi intervju.

Aktuelle personer blir så innkalt til kurs for språkhjelpere. Kurset er på åtte kursdager i tillegg til observasjon i klasser. Deretter hjelper de i klasser hos lærere som har ønsket seg språkstøtte gjennom språkhjelpere. Språkhjelperne støtter også i undervisning i språkhomogene grupper en gang i uka. 

Alle språkhjelpere signerer en kontrakt om å være språkhjelpere i ca. tre måneder, med mulighet for forlengelse. De som fullfører kontrakten får sluttattest, i tillegg er lærere i prosjektet referanser for dem.

Slik jobber vi gjennom et semester

Rekruttering

august / januar

Til bruk for å informere om språkstøtte

og rekruttere interesserte språkhjelpere. 

Kvalifiseringskurs

for språkhjelpere

september / februar

Til bruk for å kurse språkhjelpere

i grunnleggende forståelse av det å ha språkpraksis

for og med voksne deltakere. 

Undervisning i språkhomogen gruppe

september - desember / mars - juni

Forslag til aktiviteter og undervisning lærere og språkhjelpere kan gjennomføre i språkhomogene grupper.

Avslutning av semesteret

desember / juni

Til bruk for å avslutte perioden med språkpraksis

og oppsummere den sammen med relevante samarbeidspartnere.

Maler for møte, referanse og attest

Invitasjon til erfaringsdeling ved semesterslutt