Språkstøtte.no

Klikk her for å redigere undertittel


Språkstøtte modell Rosenhof

Ved Rosenhof har vi språkstøtte både i undervisning i ordinære klasser og i språkhomogene grupper på ulike språk. Vi tilbyr språkstøtte først og fremst til deltakere i alfamodulen, nybegynnere på spor 1 og grunnskole på lavere nivå

Vi bruker språkhjelpere som støtte på morsmål og norsk. 


Vi rekrutterer nye språkhjelpere to ganger pr. skoleår. Språkhjelperne deltar i all hovedsak i introduksjonsprogrammet, med muntlig nivå på minimum A2. 

Språkhjelperne kan så ha praksis ved Rosenhof to dager i uka som sin språkpraksis i introduksjonsprogrammet. Vi er spesielt interessert i personer som har erfaring fra undervisning eller annet pedagogisk arbeid, men vektlegger personlig egnethet.


Etter informasjonsmøte og avklaring med bydeler gjennomfører vi intervju. 
Aktuelle personer blir så innkalt til kurs for språkhjelpere. Kurset er på åtte kursdager i tillegg til observasjon i klasser. Deretter hjelper de i klasser hos lærere som har ønsket seg språkstøtte gjennom språkhjelpere. Språkhjelperne støtter også i undervisning i språkhomogene grupper en gang i uka. 


Alle språkhjelpere signerer en kontrakt om å være språkhjelpere i ca. tre måneder, med mulighet for forlengelse. De som fullfører kontrakten får sluttattest, i tillegg er lærere i prosjektet referanser for dem.


Slik jobber vi gjennom et semester

.

Rekruttering
august / januar

Til bruk for å informere om språkstøtte
og rekruttere interesserte språkhjelpere. 


Undervisning i språkhomogen gruppe
september - desember / mars - juni

Forslag til aktiviteter og undervisning lærere og språkhjelpere kan gjennomføre i språkhomogene grupper.

Avslutning av semesteret
desember / juni



Til bruk for å avslutte perioden med språkpraksis 
og oppsummere den sammen med relevante  samarbeidspartnere.

Maler for møte, referanse og attest


Referanse- og evalueringsskjema for språkhjelper