Språkstøtte.no

Klikk her for å redigere undertittel

Fagtekster som støtter bruk av språkstøtte under språkopplæring

 
Transspråking - hva i all verden er det?
-  skrevet av Joke Dewilde, førsteamenuensis i flerspråklighet ved Universitetet i Oslo.

Artikkelen er funnet på Fagsnakk fra Cappelen Damm, publisert 23.01.2019

Translanguaging and Education

-skrevet av Ofelia og Wei 2014


Dette er lenke til utdrag fra kapittel 4 i Ofelia og Weis bok Translanguaging: Language, Bilingualism and Education (2014).  

"The chapter explicitly states why it is important to go from bilingualism in education to translanguaging in education, and the impact of this shift to transform monolingual, foreign/second language education and bilingual education structures."


Multilingual students’ use of translanguaging in science classrooms
- Skrevet av Annika Karlsson, Pia Nygård Larsson og Anders Jakobsson, ved Faculty for Education and Society, Malmö University, Sweden.


Flerspråklige strategier i engelsk skriveundervisning 
-Skrevet av Ingrid Rodrick Beiler, publisert 17.11.19 i Utdanningsnytt.no

Fagartikkel: Læreplanens overordnede del fastslår at det kan være verdifullt for elever å bruke flerspråklighet som ressurs i skolen. En god begynnelse kan være å finne ut hvilke språk dine elever kan, ut over norsk og engelsk.

Den fleirspråklege rikdomen

- skrevet av Åsta Haukås, professor fremmedspråksdidaktikk ved Universitetet i Bergen, 2018.


Artikkel publisert i Communicare 2018. - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.

Hovedtema: Flerspråklighet side 4 – 31 Den fleirspråklege rikdomen. Åsta Haukås s. 8.Metodisk veiledning. Morsmålstøttet opplæring.  
skrevet av Ingrid Alnes Buanes og Kathrine Lehne, lærere ved Nygård skole i Bergen, publisert 2013 gjennom VOX.

Veiledning til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, kaptilet om morsmålstøttet veiledning. 
 Veiledningen gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med norskopplæringen. 

Vi kan lære som vanlige folk - morsmålstøttet undervisning 
- skrevet av Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid, publisert 08.02.2016 — BEDRE SKOLE 1/2016

Morsmålstøtte for voksne med lite skolebakgrunn
- skrevet av Solveig B Johnsen, publisert 15.08.2016 - NAFO nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst

- skrevet av  Unni Skadberg Isaksen - Masteroppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark - Utgivelsesdato 2013


Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive?


- Skrevet av Kompetanse Norge ved Beate Linnerud, publisert 02.10.2014

Temaside om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere med lite eller ingen skolebakgrunn