Språkstøtte.no

Klikk her for å redigere undertittel

 


        Språkstøtte er å gi eller få støtte 


        på morsmål og norsk             


        under språkopplæring.

Klikk her for å redigere tekst

Denne nettsiden er laget for lærere og andre aktører som ønsker å benytte 

språkstøtte og språkhjelpere 

i sin opplæring av voksne som lærer norsk.